Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii przyrodniczej posiadających w swych zbiorach fotografie (mniej lub bardziej niezwykłe): wiewiórki (Sciurus vulgaris), popielicy (Glis glis), czy też orzesznicy (Muscardinus avellanarius) o przesyłanie ich na adres: mkwppr@gmail.com

Najciekawsze zdjęcia publikować będziemy w niniejszej foto galerii, oczywiście z informacją o autorze i krótkim opisem. Szczególnie pożądane są fotografie wyżej wymienionych gatunków przy budkach i skrzynkach rozrodczych, a także przy naturalnych dziuplach, których w naszym krajobrazie jest niestety coraz mniej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Polecamy również